รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รานงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563