15​ ตุลาคม​ 2563​ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 7​ นำโดย​ นายบุญเพ็ง​ ยอดบุญมา​ ผอ.ศบส.​ 7​ และคณะ​ เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่​ 7​ ณ​ ห้องประชุมพุทธรักษา​ อาคารอำนวยการ​ ชั้น​ 3​ ศูนย์อนามัยที่​ 7​ ขอนแก่น