รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563