วันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดยนายอรรณพ ดาทุมมา หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารฯเข้าสำรวจ เพื่อออกแบบปรับปรุงระบบท่อน้ำแฟลตพักพยาบาลและห้องน้ำผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น