วันที่ 6-7 มกราคม 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดย นายศักดา ติวเรือง รองผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข (ออนไลน์)