วันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2564​ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 7​ นำโดย​ นายบุญเพ็ง​ ยอดบุญมา​ ผอ.ศบส.7​ และคณะ​ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​ กรณีปกติ​ ปีงบประมาณ​ 2565​ เขตสุขภาพที่​ 7​ โดยมี​ นายแพทย์สวัสดิ์​ อภิวัจนีวงศ์​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่​ 7​ เป็นประธาน​ พร้อมด้วย​ นายแพทย์อุดม​ ภู่วโรดม​ สาธารณสุขนิเทศก์​ เพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการ​ ณ​ ห้องประชุมค้ำคูณ​ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น