วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดยนายอรรณพ ดาทุมมา หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารฯ เข้าร่วมตรวจสอบหอแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินอากาศ โควิด-19 (Cohort word) ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น