วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดย นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.ศบส.7 และคณะ ร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7