วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดยนายอรรณพ ดาทุมมา หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำห้อง ER และ ห้อง X-RAY แรงดันลบ ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น