วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดยนายอรรณพ ดาทุุมมา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชนิด มีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) จังหวัดขอนแก่น