จัดซื้อรองเท้าบูท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนวงเงิน 490,000 บาท


คลิ๊กลิ้ง

 จัดซื้อรองเท้าบูท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปีงบประ
 จัดซื้อรองเท้าบูท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปีงบประ
 จัดซื้อรองเท้าบูท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปีงบประ