วันที่​ 10​ กันยายน​ 2564​ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 7​ นำโดย​ นายบุญเพ็ง​ ยอดบุญมา​ ผอ.ศบส.7​ และคณะ​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน​ ในการตรวจโควิด​ -​ 19​ โดยใช้ชุดทดสอบแอนติเจน​ (ATK)​ จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่​ 7​ ขอนแก่น​ร่วมกับกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ​ สสจ.​ มหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพ​ อสม.​ เพิ่มพูนทักษะการใช้ชุดตรวจ​ ATK​ ในการปฏิบัติงาน​ และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ได้​ และในโอกาสนี้​ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี​เปิดกิจกรรมดังกล่าว​ ณ​ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลท่าขอนยาง​ อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม