วันที่​ 8​ กันยายน​ 2564​ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 7​ นำโดย​ นายบุญเพ็ง​ ยอดบุญมา​ ผอ.ศบส.7​ และคณะ​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน​ในการตรวจโควิด​ -​ 19​ โดยใช้ชุดทดสอบแอนติเจน​ (ATK)​ จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่​ 7​ ขอนแก่น​ร่วมกับกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ​ สสจ.​ ร้อยเอ็ด​ เพื่อพัฒนาศักยภาพ​ อสม.​ เพิ่มพูนทักษะการใช้ชุดตรวจ​ ATK​ ในการปฏิบัติงาน​ และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ได้​ และในโอกาสนี้​ นายประวุฒิ​ ละครราช​ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี​เปิดกิจกรรมดังกล่าว​ ณ​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่​ อำเภอจังหาร​ จังหวัดร้อยเอ็ด