ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย
กิจกรรม 1 page  กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

กิจกรรม 1 page กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 04 มี.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบ 2564

สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบ 2564

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 04 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อมเดินสาย LAN WIFI พร้อม LAN

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 07 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รื้อถอนระบบประปาใต้ดินพร้อมจัเก็บทำความสะอาดบริเวฯระบบประปา (หมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2564)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 04 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องและพื้นสำนักงาน (หมวดงบลงทุน ประจำปี 2564)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 04 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทาสีอาคารสำนักงาน (หมวดงบลงทุน ประจำปี 2564)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 04 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 01 มี.ค. 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คระยะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7325 ขอนแก่น

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 12 ม.ค. 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7325 ขอนแก่น

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 12 ม.ค. 2564

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 05 ม.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
อื่นๆ
ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 208419 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560