ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย
ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชน โดยจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมขาตั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชน โดยจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมขาตั้ง

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 22 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชน โดยจัดซื้อปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชน โดยจัดซื้อปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 22 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชน โดยจัดซื้อหน้ากากอนามัย

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 21 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชน โดยจัดซื้อแอลกอฮอล์ 75% หัวปั้ม ขนาด 500 มล.(ชนิดน้ำ)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 21 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 03 พ.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 12 รายการ

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 28 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
อื่นๆ


วันที่ 3​ -​ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดย นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.ศบส.7 และคณะ เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เป็นประธาน และมีนายแพทย์ภาคี ทรััพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประเด็นที่ 1-6 และประเด็น Area Based รอบที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม​และโรงพยาบาลมหาสารคาม​ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ประกาศโดย วันที่ 08 มี.ค. 2564ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 213652 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560