ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 18 พ.ย. 2563

รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 20 ต.ค. 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 01 ต.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 30 ที่นั่ง (หมวดงบลงทุน ประจำปี 2564)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 12 พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำการเช็คระยะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขฉ 1543 ขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำการเช็คระยะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขฉ 1543 ขอนแก่น

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 10 พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องวัดก๊าซเอทธิลีนออกไซค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องวัดก๊าซเอทธิลีนออกไซค์

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 15 เม.ย. 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 13 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (สขร1)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 30 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย คุณสุผล ตุ่นป่า

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 19 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 19 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 19 ต.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
อื่นๆ
ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 200726 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560