ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 11 มี.ค. 2563

รายงานประจำปี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 05 มี.ค. 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 07 ก.พ. 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีคัดเลือก)

ประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีคัดเลือก)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 01 เม.ย. 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (โดยวิธีคัดเลือก)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (โดยวิธีคัดเลือก)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 25 มี.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 24 มี.ค. 2563

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 18 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 01 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 3 รายการ

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 01 เม.ย. 2563

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 01 เม.ย. 2563

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 01 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
อื่นๆ
ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 190991 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560