ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย
ภาพกิจกรรม ศบส.ที่ 7 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรม ศบส.ที่ 7 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 21 ต.ค. 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 20 ต.ค. 2564

ดูทั้งหมด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 20 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 24 ส.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดับเพลิง

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 24 ส.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดพื้นหินขัด

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 18 ส.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
อื่นๆ

ประกาศโดย วันที่ 14 ต.ค. 2564

ดูทั้งหมด
test

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 21 ก.ย. 2564แผนบริหารความต่อเนื่อง ปี2559

ประกาศโดย วันที่ 19 ม.ค. 2560ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004604 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560